Η ομάδα μας

Constantinos Pallikaris

Coach-Owner

Constantinos Pallikaris

Coach-Owner
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα: Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία (2006)
 • Certified CrossFit Level 3 Trainer (CF-L3) (2019)
 • Adaptive and Inclusive Trainer (2021)
 • Precision Nutrition Level 1 Certified Professional (2020)
 • CrossFit Gymnastics Ιntern Seminar Staff (2018)
 • Endurance Trainer (2014)
 • Gymnastics Certificate (2012)
 • Judges Course English Certificate (2019)
 • Kettlebell Certificate (2016 )
 • Mobility Certificate (2013)
 • Scaling Certificate (2017)
 • Spot The Flaw Certificate (2017)
 • Lesson Planning Certificate (2018)
 • Rowing Erg Certificate (2017)
 • Anatomy Certificate (2018)
 • Rescue Training International CPR & AED Certificate (2020)
 • Athens Throwdown Judge Manager
 • Pilates Matwork Trainer (2012 AF Studies)
 • Personal Weight Trainer (2012 AF Studies)
 • Basic Aerobic/Step/ Fight bo instructor (2012 AF Studies)

Yiota Mourmoura

Coach-Owner

Yiota Mourmoura

Coach-Owner
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα: Ολυμπιακή Άρση Βαρών
 • CrossFit Level 2 Trainer (CF-L2)
 • Rowing Erg Certificate (2018)
 • Gymnastics Certificate (2018)
 • Scaling Certificate (2017)
 • Kids Certificate (2015)
 • Endurance Trainer (2014)
 • Weightlifting Certificate (2014)
 • Mobility Certificate (2013)
 • Red Cross First Aid Certificate

Konstantinos Kalaitzakis

Coach-Owner

Konstantinos Kalaitzakis

Coach-Owner
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα: Καλαθοσφαίριση
 • CrossFit Level 2 Trainer (CF-L2)
 • Rowing Erg Certificate (2018)
 • Gymnastics Certicifate (2018)
 • Mobility Certificate (2013)
 • Red Cross First Aid Certificate

Eliza Sitsa

Coach-Owner

Eliza Sitsa

Coach-Owner
 • Rowing Erg Certificate (2018)
 • Scaling Certificate (2017)
 • Kettlebell Certificate (2016)
 • Endurance Certificate (2014)
 • Mobility Certificate (2013)
 • Gymnastics Certificate (2012)
 • Red Cross First Aid Certificate

Nikos Koubarakis

Coach

Nikos Koubarakis

Coach
 • 1ο έτος σπουδών στη Σχολή Προπονητών, Σωματικής Διάπλασης και Fitness της Γ.Γ.Α.
 • CrossFit Level 2 Trainer (CF-L2) (2015)
 • Gymnastics Certificate (2015)

Dimitris Kontomichos

Coach

Dimitris Kontomichos

Coach
 • 2ο έτος σπουδών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο City Unity College
  (Ειδικότητα Ολυμπιακή Άρση Βαρών)
 • Gymnastics Certificate (2024)
 • BASE training (personal training, sport performance)
 • NASM Certified Personal Trainer
 • NASM Corrective Exercise Specialist

Tonia Theodoraki

Coach

Tonia Theodoraki

Coach
 • Υποψήφια κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης» με κατεύθυνση στην «Εργοφυσιολογία-Διατροφή-Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Gymnastics Certificate (2024)
 • Corrective Exercise Specialist (CES) της National Academy of Sports Medicine (NASM) (2023)
 • NASM Certified Personal Trainer (2022)
 • Δίπλωμα Personal Trainer 200, EQF L.4 Studio One Institute Of Fitness (2019)
 • Πτυχιούχος Βιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2021)
 • Education Festival, Αθλητική Ψυχολογία : Ο ρόλλος της σχέσης Αθλητή- Προπονητή (2021)
 • Education Festival, Ενδυνάμωση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (2021)