Τι είναι το CrossFit

Το CrossFit είναι ένας τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ασφαλή, αποτελεσματική άσκηση και σωστή διατροφή. Το CrossFit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου, από τη βελτίωση της υγείας έως την απώλεια βάρους και την καλύτερη απόδοση. Το πρόγραμμα λειτουργεί για όλους — άτομα που μόλις ξεκινούν και άτομα που γυμνάζονται χρόνια. Η "μαγεία" βρίσκεται στην κίνηση. Οι προπονήσεις του CrossFit είναι διαφορετικές κάθε μέρα και μπορούν να τροποποιηθούν για να βοηθήσουν τον κάθε ασκούμενο να πετύχει τον στόχους του. Επίσης μπορούν να προσαρμοστούν για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Το CrossFit χρησιμοποιεί ασφαλείς, αποτελεσματικές και αποδοτικές κινήσεις παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Στις προπονήσεις του CrossFit, τα επίπεδα έντασης προσαρμόζονται για να προκαλούν το άτομο και να βελτιώνουν με ασφάλεια τη φυσική κατάσταση .

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους!

Οι ανάγκες της φυσικής κατάστασης μεταξύ, ενός ηλικιωμένου, ενός παιδιού και ενός επαγγελματία αθλητή, διαφέρουν ως προς τον βαθμό και όχι ως προς το είδος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας αρχάριος θα κάνει την ίδια προπόνηση με έναν προχωρημένο αθλητή, κλιμακώνοντας όμως την ένταση ,τα φορτία ,τις επαναλήψεις, τον χρόνο και την δυσκολία της άσκησης.

NEWCOLOURGREEN

Ποιος είναι ο σκοπός του CrossFit;

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης – Υγείας FITNESS
  • Η ομοιόμορφη ανάπτυξη και των 10 παραγόντων της φυσικής κατάστασης: καρδιοαναπνευστική αντοχή, μυϊκή αντοχή, δύναμη, ευλυγισία, ταχύτητα, ισχύς, συντονισμός, ακρίβεια, ισορροπία και ευκινησία.
  • Η βελτίωση της υγείας μας μέσω της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.

Παράμετροι όπως : Αρτηριακή πίεση, ποσοστό σωματικού λίπους, μυϊκή μάζα, οστική πυκνότητα, χοληστερίνη HDL/LDL, τριγλυκερίδια κτλ βελτιώνονται σημαντικά με το CrossFit. Με αυτό τον τρόπο κινούμαστε μακριά από παθήσεις θωρακίζοντας τον οργανισμό μας με υγεία και λειτουργικότητα.

CONTINUUM BLACK

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CrossFit επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα της CrossFit.